Category Archives: Лісова сертифікація

         Стратегія  застосування  хімічних  та  біологічних  засобів  контролю  за  шкідливими  організмами  у Філії “Бродівське  лісове  господарство” ДП “Ліси України”

Загальні  вимоги

  1. Потрібно, за можливості, всіляко уникати або мінімізувати застосування хімічних  та  біологічних  засобів  контролю  за  шкідливими  організмами  на користь  інших  доступних  методів  контролю.
  2. Застосування  хімічних  та  біологічних  засобів  контролю  за шкідливими  оргінізмами  повинно  бути  обгрунтованим  і задокументованим.  Обгрунтування  повинно  обов’язково  містити розгляд альтернативних  методів  контролю  за  шкідливими  організмами, вплив  на  навколишнє  середовище  і  консультації  з  відповідними органами  (  ДСЛП  “Львівлісозахист”)
  3. Обов’язкове  проведення  моніторингу  та  документування  всієї діяльності,  що  пов’язана  із  застосуванням  хімічних  та  біологічних засобів  контролю  за  шкідливими  організмами.
  4. Використання  генетично модифікованих  організмів  у  будь-який  цілях забороняється.
  5. Дозволяється  застосовувати  тільки  препарати  з  актуального  Переліку хімічних  препаратів та добрив,  які  можуть застосуватись у  ДП “Бродівське  лісове  господарство”,
  6. У  жодному  випадку  заборонено  використовувати  препарати,  діюча речовина  (речовини) яких  віднесені  до  “дуже  небезпечних”, відповідно  до  FSC-POL-30-001.
  7. При  потребі  використання  заборонених  препаратів  із  забороненою  діючою  речовиною  звертатися  до  SGS  з  метою  отримання  дозволу.
  8. Зниження  застосування  хімічних  та  біологічних  засобів  контролю  за  шкідливими  організмами 

Програма підготовки та підвищення кваліфікації працівників

Тема навчанняУчасники  навчанняТермін навчання
1.Виявлення оцінки та підтримання цінностей довкілля та особливих цінностей для збереження  Інженери л/г відділу, лісничі, пом. лісничого, майстри лісу          15.12.21
2.Моніторинг екологічних та соціально-економічних впливів.  Інженери л/г відділу, лісничі, пом. лісничого, майстри лісу23.11.21
3.Охорона праці згідно вимог МОП  Інженери л/г відділу, лісничі, пом. лісничого,  29.10.21
4.Ідентифікація рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин.  Інженери л/г відділу, лісничі, пом. лісничого  22.10.21р

Виявлення рідкісних видів флори і фауни, їх охорона і моніторинг

          Згідно вимог Лісової Опікунської Ради необхідно  виявляти і охороняти на території підприємства всі рідкісні та зникаючі види флори та фауни.

          Встановлені місцеперебування рідкісних видів флори та фауни  мають бути нанесені на карту лісгоспу (яка знаходиться в лісгоспі) і підлягають охороні.

           Наявність на території підприємства рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, а також рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, слід враховувати при плануванні і виконанні будь-яких лісогосподарських і природоохоронних заходів. При складанні технологічних карт виконання лісогосподарських заходів місцеперебування рідкісних видів  флори та фауни або рослинних угрупувань, слід наносити до технологічних схем, щоб при проведенні заходу не порушити  природний режим їх існування.

          Щорічно проводити навчання по виявленню рідкісних і зникаючих видів для працівників лісового відділу (інженера по відведенню і таксації лісосік), лісової охорони з документальним оформленням протоколу.

            Працівники лісової охорони повинні постійно проводити роботи по виявленню рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин і проводити …

Планування щодо виявлення та попередження природних небезпек

Виявлення небезпек , що приводять до надзвичайних ситуацій:

1. причини та характер виникнення техногенних небезпек;

2. основні джерела антропогенного забруднення;

3. вплив токсичних речовин на організм-людини; основні заходи та засоби захисту від цього впливу;

4. заходи захисту від небезпек, пов’язаних з транспортними засобами;

5. загальні причини виникнення соціальних та політичних небезпек;

6. основні заходи уникнення екстремальних ситуацій криміногенного харак­теру;

7. небезпеку тютюнокуріння та вживання алкоголю;

8. основні види інфекційних захворювань (зокрема, соціальні захворювання);

9. вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благо­получчя населення.

         Основні заходи та засоби захисту від небезпек

1. приймати рішення, спрямовані на запобігання руйнівним наслідкам  природних небезпек;

2. застосувати засоби захисту будівель і споруд від метеорологічних небезпек;

3. визначати потенційну небезпеку надходження небезпечних речовин

4. запобігати виникненню та ускладненню конфліктних ситуацій;

  5. захистити себе в екстремальних ситуаціях криміногенного характеру;

6. прогнозувати можливі наслідки дії природно-техногенних небезпек;

7. визначати наявність небезпечної ситуації на транспорті;

8. використовувати …

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОМАГАННЯМ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ:

• Будь-який працівник/працівниця можуть надати повідомлення до свого безпосереднього керівництва, з метою вирішення даного інциденту.

 • Інформація, наведена у повідомленні про випадки сексуальних домагань на робочому місці та прояви дискримінації, має стосуватися конкретного службовця, працівника, містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених законами України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», які можуть бути перевірені.

 • Повідомлення має містити: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її місце роботи та посаду; інформацію про факти вчинення порушення Законів, яка може бути перевірена; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення. Повідомлення може подавати окрема особа (індивідуальне) або група осіб (колективне).

• Повідомлення може бути як письмовим, так і усним. Усне повідомлення заявниця / заявник повідомляє на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку на «телефон звернення», що має бути зазначений …