Планування щодо виявлення та попередження природних небезпек

Виявлення небезпек , що приводять до надзвичайних ситуацій:

1. причини та характер виникнення техногенних небезпек;

2. основні джерела антропогенного забруднення;

3. вплив токсичних речовин на організм-людини; основні заходи та засоби захисту від цього впливу;

4. заходи захисту від небезпек, пов’язаних з транспортними засобами;

5. загальні причини виникнення соціальних та політичних небезпек;

6. основні заходи уникнення екстремальних ситуацій криміногенного харак­теру;

7. небезпеку тютюнокуріння та вживання алкоголю;

8. основні види інфекційних захворювань (зокрема, соціальні захворювання);

9. вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благо­получчя населення.

         Основні заходи та засоби захисту від небезпек

1. приймати рішення, спрямовані на запобігання руйнівним наслідкам  природних небезпек;

2. застосувати засоби захисту будівель і споруд від метеорологічних небезпек;

3. визначати потенційну небезпеку надходження небезпечних речовин

4. запобігати виникненню та ускладненню конфліктних ситуацій;

  5. захистити себе в екстремальних ситуаціях криміногенного характеру;

6. прогнозувати можливі наслідки дії природно-техногенних небезпек;

7. визначати наявність небезпечної ситуації на транспорті;

8. використовувати засоби запобігання інфекційним захворюванням.

Проблема захисту від небезпечних природних та техногенних процесів, як правило, зводиться до проведення локальних заходів щодо захисту людей, будівель, підприємств і т. д. Однак нині ефективних результатів можна досягти лише за умови проведення комплексної системи попереджувальних та захисних заходів, які спрямовані на охорону усієї сукупності об’єктів, що складають середовище життєдіяльності людини

Причини виникнення небезпек, їх характеристик, особливостей впливу сприяють розробці ефективних заходів захисту, що спрямовані на забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Керування безпекою та стійкістю функціонування системи «людина – життєве середовище” залежить від глибини прогнозу соціально-економічних наслідків небезпечних ситуацій та своєчасного планування і виконання низки попереджувальних та захисних заходів.

Прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних :

оцінка імовірності та аналіз причин виникнення екстремальних ситуацій (враховувати під час здійснення трудової діяльності різних категорій професій працівників)

– очікувану силу впливу (інтенсивність) та механізми розвитку небезпеки (ураження);

– характеристика та розміри ураження (населення, тваринний та рослинний світ, повітряне та геологічне середовища, водоймища, господарські об’єкти);

– агресивність та глибину впливу чинників небезпеки (імовірність генетичних змін у біосфері, тривалість періодів прояву негативних наслідків, багатоступеневість такого прояву тощо);

– періодичність виникнення небезпечних та екстремальних ситуацій та їх динаміку;

– визначення величини збитків у випадку реалізації небезпечних та екстремальних ситуацій.

Попереджувальні та захисні заходи:

-попередження чи ліквідацію небезпеки шляхом усунення джерела її виникнення або віддалення його на безпечну відстань;, ( засоби і методи впливу, необхідні для формування технологічних систем по охороні й захисту лісів, державному лісовому контролю і нагляду за охороною лісів; дії колективу підприємства в надзвичайних ситуаціях, методи виявлення, локалізації й гасіння лісових пожеж, тощо)

-захист людини від небезпеки шляхом застосування колективних та (чи) індивідуальних заходів захисту, а також страхування при роботах в небезпечних зонах;

-використання технічних та конструкторських засобів підвищення безпеки, що дозволяють автоматизувати та роботизувати небезпечні виробництва, застосовувати дистанційне керування, автоматично приводити в дію засоби захисту, підвищувати надійність роботи машин, механізмів, устаткування;

-проведення суворого нагляду та контролю за виконанням відповідних законів, постанов, правил, положень, які регламентують вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності;

-розробку системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, планів щодо захисту населення у випадку стихійних лих, аварій, катастроф тощо;

-забезпечення медико-гігієнічних умов для підтримання на належному рівні здоров’я людей.

– забезпеченні готовності до дій територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області;

– проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту працівників та населення, техногенної та пожежної безпеки, з метою зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуації та зменшення людських і матеріальних втрат;

 – підготовка та навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ.

–  забезпечити проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ забезпечення постійної готовність сил та засобів, призначених для проведення заходів всіх рівнів;

– створення при потребі комплексних схем захисту від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповеневих, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

– організацію проведення, місячника “Знань основ з питань безпеки життєдіяльності”,

– підготовку до роботи в осінньо-зимовий період транспорту, зв’язку;

– здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період.

Поширити у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *