У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОМАГАННЯМ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ:

• Будь-який працівник/працівниця можуть надати повідомлення до свого безпосереднього керівництва, з метою вирішення даного інциденту.

 • Інформація, наведена у повідомленні про випадки сексуальних домагань на робочому місці та прояви дискримінації, має стосуватися конкретного службовця, працівника, містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених законами України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», які можуть бути перевірені.

 • Повідомлення має містити: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її місце роботи та посаду; інформацію про факти вчинення порушення Законів, яка може бути перевірена; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення. Повідомлення може подавати окрема особа (індивідуальне) або група осіб (колективне).

• Повідомлення може бути як письмовим, так і усним. Усне повідомлення заявниця / заявник повідомляє на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку на «телефон звернення», що має бути зазначений на офіційному веб-сайті та в інших доступних форматах.

 • Письмове повідомлення надсилається поштою, або на спеціальну електронну пошту зазначену на офіційному веб сайті та в інших доступних форматах

Поширити у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.