Виявлення рідкісних видів флори і фауни, їх охорона і моніторинг

          Згідно вимог Лісової Опікунської Ради необхідно  виявляти і охороняти на території підприємства всі рідкісні та зникаючі види флори та фауни.

          Встановлені місцеперебування рідкісних видів флори та фауни  мають бути нанесені на карту лісгоспу (яка знаходиться в лісгоспі) і підлягають охороні.

           Наявність на території підприємства рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, а також рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, слід враховувати при плануванні і виконанні будь-яких лісогосподарських і природоохоронних заходів. При складанні технологічних карт виконання лісогосподарських заходів місцеперебування рідкісних видів  флори та фауни або рослинних угрупувань, слід наносити до технологічних схем, щоб при проведенні заходу не порушити  природний режим їх існування.

          Щорічно проводити навчання по виявленню рідкісних і зникаючих видів для працівників лісового відділу (інженера по відведенню і таксації лісосік), лісової охорони з документальним оформленням протоколу.

            Працівники лісової охорони повинні постійно проводити роботи по виявленню рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин і проводити їх щорічний моніторинг.

План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

           Охорона біорізноманіття включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного і тваринного світу.

        Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори та фауни – II Закону України «Про Червону книгу України».

       Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі, Червоній книзі України (ЧКУ).

Виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин

№ п/пНазва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видівЗаходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видівХто проводить
1При виявленні рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин виділяються ключові об’єкти, згідно переліку ключових об’єктів та їх описуЗбереження ключових об’єктівІнженери з лісгоспу, зацікавлені сторони
2Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори та фауни для збереження їх при здійсненні господарської діяльності.На карті схемі наноситься рідкісні та зникаючі види і біотопиІнженери лісгоспу
3Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин Адміністрація лісгоспу
4Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в місцях зростання або мешкання рідкісних видів рослин і тварин, значимих на регіональному рівні.Рубки не проводяться, за винятком санітарно- оздоровчих заходів у випадках передбачених положенням (ПЗФ)Інженери  з лісгоспу, зацікавлені сторони

      Рішенням Львівської обласної ради від 02.12.2003р. затверджено список рідкісних, зникаючих  видів рослин і грибів, які потребують охорони у Львівській області.

        Охорона видів рослин і грибів занесених до списку, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:

1.Встановлення особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання.

2.Врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня.

3.Системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за   

    станом популяції.

4.Пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та інших об’єктів, що 

      особливо охороняються.

5. Розведення у спеціальних умовах (розсадниках, розплідник для диких тварин тощо).

6. Урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, ведення

     господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок , розробки проектної та

     проективно-планувальної документації, екологічної експертизи.

  При даній процедурі ДП «Бродівський лісгосп керується заходами по збереженню флори і фауни. При цьому,

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  1.Проведення господарської діяльності, яка може завдати шкоди об’єкту (ам), що охороняються, чи  

         порушити екологічну рівновагу.

 2.Проведення лісогосподарських заходів без погодження для ПЗФ загальнодержавного значення з

         Міністерством міндовкілля , а місцевого значення із Департаментом екології та природних     

         ресурсів  у Львівській області

 3.Будь-яке засмічення чи забруднення території.

 4. В’Їзд  всіх видів  автотранспорту, за винятком службового транспорту лісгоспу,

         природоохоронних та інспекційних служб, пожежних машин.

5.Відвідування ПЗФ туристами і населення без відома землекористувача.

6.Випас та прогін худоби через територію ПЗФ.

7. Заготівля сіна, лікарських рослин, квітів, насіння, плодів.

8.Збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів росли.

9. Геолого-розвідувальні роботи, порушення ґрунтового покриву.

10.Будівництво споруд, які можуть вплинути на зміну характеру його ландшафту і нанести шкоду

    заповідної території

Поширити у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *