Category Archives: Лісова сертифікація

Політика підприємства

Політика

Філії «Бродівське лісове господарство» ДП «Ліси України»

про дотримання ведення лісового господарства узгоджених з критеріями FSC ® 

Згідно Лісового кодексу України, лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі Forest Stewardship Council® (Лісова Опікунська Рада, код ліцензії підприємства  FSC-C005093). Лісова сертифікація є процедурою оцінювання відповідності системи ведення лісового господарства підприємства встановленим міжнародним вимогам, тобто вона є інструментом якості лісоуправління та лісокористування. Проводиться вона В ДП «Бродівський лісгосп» з 2008 року, незалежним від підприємства міжнародними експертами згідно прийнятих стандартів за системою Forest Stewardship Council ® (FSC)- незалежної       . неприбуткової, неурядової організації, що створена для підтримки екологічного належного , соціально корисного та економічно життєздатного управління світовими лісами.

      30 березня 2020 року набув чинності FSC ®, національний стандарт системи ведення лісового господарства для України …

ПРОЦЕДУРА залучення сторін, чиї інтереси зачеплені та зацікавлених сторін.

ПРОЦЕДУРА

залучення сторін, чиї інтереси зачеплені та зацікавлених сторін до процесів планування

та моніторингу господарської діяльності філії «Бродівське лісове господарство»

 ДП «Ліси України»

 дана процедура розроблена з метою удосконалення співпраці із сторонами, чиї інтереси зачеплені та зацікавленими сторонами.

       Сторона, чиї інтереси зачеплені:  будь-яка особа, група осіб або організація, яка є або може бути об’єктом впливу діяльності одиниці господарювання. Прикладом може бути особа, група осіб або організацій, розташованих поруч із одиницею господарювання( наприклад власники земель).

   Сторонами, чиї інтереси зачеплені, можуть бути, наприклад:

  – місцеві громади;

  – працівники;

  – люди, що мешкають у лісі;

  – суміжні землекористувачі;

  – місцеві переробники лісової продукції;

  – місцеві комерційні структури;

  – власники прав на землеволодіння і користування, зокрема землевласники;

  – організації, уповноважені діяти або відомі як такі, що діють від імені сторін, чиї інтереси 

      зачеплені, наприклад соціальні або екологічні, профспілки, тощо.

Зацікавлена сторона: …

Програма по проведенню навчання з питань збереження Червонокнижних та зникаючих видів тварин, рослин та птахів які знаходяться під загрозою зникнення

                Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.

        Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням тощо. Виділення особливо цінних ділянок лісу є одним з показників ведення лісового господарства в умовах його сертифікації. Їх необхідно створювати передусім для збереження первинного природного ландшафту, біологічного різноманіття, зникаючих видів тварин та рослин, а також підтримання екологічної рівноваги довкілля.

      На території України зустрічається багато видів тварин, рослин та птахів, чисельність яких з кожним роком скорочується. В будь-який день може статись так, що якийсь з видів зникне зовсім. Головні причини, через які зникають рідкісні тварини, рослини та птахи – знищення середовищ їх існування та безпосереднє знищення їх …

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності за 2022 рік

Звіт для громадськості

 по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності

філії «Бродівське лісове господарство» ДП «Ліси України»

за 2022 рік

м.Броди

ЗМІСТ:

1.  Загальна характеристика  підприємства.

2. Критерії моніторингу діяльності підприємства.

3. Результати моніторингу діяльності підприємства. 

3.1. Рубки формування і оздоровлення лісів.

3.2. Рубки головного користуванняі загальний обсяг рубок по їх категоріях .

3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників .

3.4.  Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів.

3.5.  Охорона і захист лісу.

3.6.  Відомості про ведення мисливського господарства.

3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

3.8. Обꞌєкти природно-заповідного фонду

3.9 Інформація про соціальні наслідки  господарської діяльності і впливу на довкілля.

3.10. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

3.11. Обсяг загальних витрат підприємства на ведення л/г.

4.  Моніторинг  лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

           Звіт для громадськості по філії «Бродівське лісове господарство» ДП «Ліси України» підготовлений спеціалістами підприємства для інформування третіх зацікавлених сторін …

Основні положення плану ведення господарства на 2023 рік

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

(ДП ЛІСИ УКРАЇНИ)

ФІЛІЯ «Бродівське  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 вул.Низька15 м. Броди, Золочівський район, Львівська область, 80603

тел.(03-266) 2-7387, е-mail:brodylg@ukr.net Код ЄДРПОУ 45025528

Основні положення плану ведення господарства на 2023 рік

по Філії « Бродівське лісове господарство»

Цілі і завдання  ведення лісового господарства і лісокористування

       Ведення лісового господарства, охорона, захист, раціонального використання та відтворення лісів Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів, підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних та інших корисних властивостей лісу, а саме

–          використання, лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;

–          використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;

–          ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;

–          удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;

–          забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;

–          нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;

–          розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з …

ПРОЦЕДУРА

залучення сторін, чиї інтереси зачеплені та зацікавлених сторін до процесів планування

та моніторингу господарської діяльності філії «Бродівське лісове господарство»