Category Archives: Лісова сертифікація

Порядок звернення працівників ДП”Бродівський лісгосп” відповідно гендерної рівності

Працівники мають право звернутися до ДП «Бродівський лісгосп» із зверненнями, зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються гендерної рівності та сексуальних домагань.

Механізм захисту від сексуальних домагань, передбачений у ст. ст. 22, 23 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,  та згідно принципу 2 FSC® дає можливість звернутися зі скаргою.

Повідомити про факти сексуального домагання дискримінації за гендерними ознаками, сімейним станом, батьківством або сексуальною орієнтацією та інші прояви неетичної поведінки можна надіславши відповідні матеріали на електронну скриньку голови профкому  (profkombrodylg@ukr.net) або звернутися з відповідним листом на ім’я директора  ДП «Бродівський лісгосп» (80600 м.Броди  вул.Низька,15).

                  Працівники лісгоспу будуть ознайомлені з даним порядком  та положенням про гендерну рівність на чергових зборах трудового колективу.

Принцип 1. Дотримання законодавства

 Ведення лісового господарства має здійснюватись відповідно до чинного законодавства країни і міжнародних договорів і угод, підписаних цією країною, а також відповідно до “Принципів і критеріям  FSC® 

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Проведення сертифікації здійснюється акредитованими …

Принцип 4. Стосунки з громадами

 Підприємство має сприяти підтриманню або підвищенню соціально-економічного добробуту місцевих громад

Роз’яснення ДП «Бродівський лісгосп» щодо дотримання  місцевими громадами, що мають юридичні або традиційні права на володіння або користування земельними угіддями вільного доступу до лісу 

Право користуватися природними об’єктами закріплено у ст. 13 Конституції України, де чітко визначено, що «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону».

Право вільно перебувати в лісах визначено у ст. 7 Лісового кодексу України (далі ЛК України) – «Ліси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності Українського народу. Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності». Слід зазначити, що надання у користування мисливських угідь  жодним чином не впливає …

Принцип 5. Вигоди від лісів

Підприємство має ефективно господарювати з різноманітними продуктами і послугами одиниці господарювання з метою збереження або підвищення тривалої економічної життєздатності та отримання широкого спектра соціальних та екологічних вигод.

Раціональне використання лісу зобов’язує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування.

Принцип 6. Цінності довкілля та впливи

Лісогосподарська діяльність регулюється відповідними нормативно-правовими актами, процедурами, правилами та інструкціями, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини. Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”.

Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини.

Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки.

Дп «Бродівський лісгосп» переходить до лісівництва наближеного до природи, в  нашому регіоні, де природне поновлення основних лісоутворюючихпорід проходить успішно,  переходимо  від суцільнолісосічної форми господарювання до вибіркової, рубок переформування та вузьколісосічних лісосік, де проводиться сприяння природному поновленню  Тому, з кожним роком по підприємству спостерігається тенденція до збільшення природеного поновлення.

З метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище при виконанні …

Принцип 7. Планування господарювання

План заходів щодо ведення лісового господарства 

по державному підприємству «Бродівське  лісове господарство»

1. Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів від незаконних порубок, проведення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель, організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників, збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, проведення лісозаготівельних  робіт, облік лісокористувань.

2.  Заготівля деревини проводиться в межах річного приросту і не перевищує його. Обсяги заготівлі встановлені в планах ведення господарства на десятирічний період. Це дозволяє оптимізувати заготівлю лісопродукції по роках. Дані щодо обсягів заготівлі підлягають систематичній звітності і аналізу. В окремих випадках існують обмеження на заготівлю деревини, у зв’язку з виконанням лісами інших функцій. Обсяги використання недеревної продукції, в тому числі, місцевим населенням, не призводить до виснаження запасів цих лісових ресурсів.

3. В результаті інвентаризації ресурсів , які надані ВО «Укрдержліспроект», систему управління лісовими ресурсами засновано на екологічних характеристиках даного …