ПРОЦЕДУРА залучення сторін, чиї інтереси зачеплені та зацікавлених сторін.

ПРОЦЕДУРА

залучення сторін, чиї інтереси зачеплені та зацікавлених сторін до процесів планування

та моніторингу господарської діяльності філії «Бродівське лісове господарство»

 ДП «Ліси України»

 дана процедура розроблена з метою удосконалення співпраці із сторонами, чиї інтереси зачеплені та зацікавленими сторонами.

       Сторона, чиї інтереси зачеплені:  будь-яка особа, група осіб або організація, яка є або може бути об’єктом впливу діяльності одиниці господарювання. Прикладом може бути особа, група осіб або організацій, розташованих поруч із одиницею господарювання( наприклад власники земель).

   Сторонами, чиї інтереси зачеплені, можуть бути, наприклад:

  – місцеві громади;

  – працівники;

  – люди, що мешкають у лісі;

  – суміжні землекористувачі;

  – місцеві переробники лісової продукції;

  – місцеві комерційні структури;

  – власники прав на землеволодіння і користування, зокрема землевласники;

  – організації, уповноважені діяти або відомі як такі, що діють від імені сторін, чиї інтереси 

      зачеплені, наприклад соціальні або екологічні, профспілки, тощо.

Зацікавлена сторона: будь-яка особа, група осіб або організація, яка виявляє інтерес або відома, що вона має інтерес до діяльності одиниці господарювання.

           Зацікавленими сторонами можуть бути, наприклад:

 • природоохоронні організації, наприклад довкільні неурядові організації;
 • організації працівників, наприклад профспілки;
 • організації з прав людини, наприклад соціальні неурядові організації;
 • проекти місцевого розвитку;
 • державні урядові відомства, що діють в регіоні;
 • національні офіси FSC;
 • експерти з конкретних питань, наприклад, з особливих цінностей для збереження

      Залучення сторін, чиї інтереси зачеплені та зацікавлених сторін: процес, відповідно до якого, підприємство забезпечує комунікацію, консультації та участь зацікавлених сторін, чиї інтереси зачеплені, гарантуючи, що їхні інтереси, бажання, очікування,

Потреби, права та можливості беруться до уваги під час створення , виконання та оновлення плану ведення господарства.

                У своїй діяльності господарській діяльності підприємство залучає сторони, чиї інтереси зачеплені до процесів планування та моніторингу господарської діяльності у наступних випадках:

1.Для вирішення спорів мають бути своєчасно врегульовані без судового розгляду.

2. Щодо звернення громадян, у межах Закону України, «Про звернення громадян» , який  

    регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм права  вносити в 

    органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту, пропозиції про

    поліпшення їх діяльності, викривати недоліки у роботі, оскаржувати дії посадових осіб,

    державних та громадських органів.

3. Для вирішення спорів і забезпечення компенсації за професійні захворювання або виробничі

     травми, отримані під час роботи на підприємстві.

4.Для інформування (місцевих громад) стосовно:

– того, що місцеві громади знають власні права та обов’язки щодо ресурсів;

– майбутня лісогосподарська діяльність на рік планування;

– комерційні заготівлі НДЛП третіми сторонами в межах території підприємства,

7.Для визначення можливості місцевого соціально-економічного розвитку.

8.Для визначення уникнення  та пом’якшення істотних негативних, соціальних, екологічних та

     економічних впливів  господарської діяльності.

9.Для визначення та встановлення заходів збереження місць особливого культурного,

    екологічного, економічного, релігійного або духовного значення, на які місцеві громади

    мають законні або звичаєві права.

10. Для оцінювання та визначення особливих цінностей для збереження (ОЦЗ) та особливо

      цінних для збереження територій тип 5і 6.

11. Для розробки ефективних стратегій щодо підтримки і збагачення особливих цінностей для збереження (ОЦЗ).

   У своїй господарській діяльності підприємство залучає зацікавлені сторони до процесів планування та моніторингу господарської діяльності у наступних випадках:

 1. Для визначення переліку деревинних та недеревинних ресурсів і послуг екосистем, які можуть посилювати місцеву економіку.
 2. Для оцінювання та визначення особливих цінностей для збереження (ОЦЗ)
 3. Для розробки ефективних стратегій щодо підтримки і збагачення   особливих цінностей для збереження (ОЦЗ).
 4. Для визначення та збереження рідкісних і зникаючих видів флори і фауни.

                      Визначення відповідних представників та контактних осіб, де це можливо, із місцевими установами, організаціями та державними органами:

   Для проведення та залучення сторін, чиї інтереси зачеплені та зацікавлених сторін, щодо вирішення різного роду питань зі сторони філії  «Бродівське лісове господарство» представниками є директор та головний лісничий. Тел (03-266) 2-73-87. Зі сторони місцевих громад-голова територіальної громади, його заступники або ж інші уповноважені особи, зі сторони громадських організацій – керівник організації чи уповноважені особи, зі стороно органів державної влади та інших установ та організацій-керівники, їх заступники чи інші уповноваженні особи.

 Канали для двостороннього обміну інформацією

  Визначаються такі канали комунікації та інформування про об’єкти для двостороннього обміну інформацією як:

-листування , як в паперовому вигляді, на поштову адресу підприємства: 80603. Львівська область, Золочівський район, місто Броди, вулиця Низька,15 так і в електронному вигляді на електронну адресу підприємства: brodylg@ukr.net;

-діалоги, консультації;

-засідання, збори, зібрання;

-круглі столи;

-тощо.

    Основною формою проведення консультацій із зацікавленими сторонами є їх інформування стосовно прав та обов’язків, поточної та запланованої на майбутнє лісогосподарської діяльності. Визначення та встановлення заходів збереження  місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення паперовими листами поштою електронними сервісами.

       Забезпечення рівного представництва та залучення всіх задіяних сторін

  Основним завданням та пріоритетом, при залученні зачеплених сторін для філії  «Бродівське лісове господарство» є дотримання принципів  рівності та недискримінації громадян, незалежно від статі, майнового  чи соціального статусу, віку, освіти, релігійних чи іншого виду поглядів тощо.

   Філія  «Бродівське лісове господарство» залучає до видів процедур чоловіків, жінок, молодь, людей похилого віку, соціальних менших, тощо.

   Забезпечення реєстрації всіх зустрічей, обговорюваних питань та досягнутих угод

   Під час залучення сторін чиї інтереси зачеплені обов’язково здійснюється реєстрація підсумків таких зустрічей, а саме: для листування у паперовому чи електронному вигляді- реєстрація листів у журналі вхідної кореспонденції, для результатів проведення діалогів, круглих столів, засідань, зборів, зібрань- протоколи. Рішення тощо.

      Протоколи рішення діалогів, круглих столів, засідань, зборів, зібрань реєструються одразу після їх фіксування у журналі вихідної кореспонденції.

               Забезпечення результатів проведених зустрічей

    Для залучення зачеплених сторін щодо випадків філії  «Бродівське лісове господарство» повідомляє сторону надсилаючи листи з необхідною інформацією. Зачеплені сторони у встановлений термін зобов’язані надати відповідь по даних питаннях, у разі якщо відповідь не була  надана, то підприємство вважатиме, що зацікавлені сторони згідні із висновками лісгоспу.

   У випадку надходження відповіді на ті чи інші питання від зачепленої сторони. То підприємство по порушеному питанню організовує проведення круглих столів, зустрічей, зборів, нарад, засідань-протоколи, рішення  щодо результатів, таких заходів приймаються більшістю голосів. У разі незгоди когось з учасників, відносно результату прийнятого рішення, особа має право викласти в окремому документі своє бачення вирішення питання з обов1язковою аргументацією. Окрема думка долучається до протоколу чи рішення. Усі прийняті рішення, листування обов’язково вивчаються, переглядаються та аналізуються лісгоспом.

       Розповсюдження результатів усіх культурно доречних заходів

     Філія  «Бродівське лісове господарство» для розповсюдження результатів усіх культурних заходів по кожному конкретному питанню застосовує метод листування із зачепленими сторонами

 Розповсюдження    результатів перемовин для широкого коло зацікавлених осіб

Для розповсюдження результатів консультацій для широкого кола зацікавлених сторін філії  «Бродівське лісове господарство» здійснює розміщення інформації на офіційному  сайті підприємства, на сторінці підприємства в соціальних мережах в ЗМІ.

Поширити у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *