Основні положення плану ведення господарства на 2023 рік

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

(ДП ЛІСИ УКРАЇНИ)

ФІЛІЯ «Бродівське  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 вул.Низька15 м. Броди, Золочівський район, Львівська область, 80603

тел.(03-266) 2-7387, е-mail:brodylg@ukr.net Код ЄДРПОУ 45025528

Основні положення плану ведення господарства на 2023 рік

по Філії « Бродівське лісове господарство»

Цілі і завдання  ведення лісового господарства і лісокористування

       Ведення лісового господарства, охорона, захист, раціонального використання та відтворення лісів Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів, підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних та інших корисних властивостей лісу, а саме

–          використання, лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;

–          використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;

–          ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;

–          удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;

–          забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;

–          нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;

–          розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;

–          вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;

–          оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території;

–          розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;

–          розширення природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;

–          здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності підприємницьких структур;

–          впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покрашенню лісівничо- економічних показників діяльності підприємства; зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності та збільшення добробуту працівників лісгоспу;

–          сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;

–          забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації,:

–          співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

Філія  «Бродівське лісове господарство» ДП «Ліси України»  розташований в північно-східній частині Львівській області на території Золочівського району і землях адміністративно підпорядкованих м. Броди.

Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2023 р) – 26316га.

   Підприємство займається лісовідновленням, проведенням рубок головного користування та  рубок формування та оздоровлення  лісів, охороною і захистом лісів від пожеж, хвороб та шкідників, незаконних рубок, обслуговуванням і ремонтом доріг.

Найменнування  лісницт, місцезнаходження конторАдміністративний районПлоща ,га
Лешнівське л-во с.ЛешнівЗолочівський4908
Берлинське л-во с.БерлинЗолочівський  4677
Заболотцівське л-во с.ЗаболотціЗолочівський4759
Лагодівське л-во с.МіднеЗолочівський3878
Бродівське л-во м.БродиЗолочівський3397
Підкамінське л-во сел.ПідкаміньЗолочівський4697
Всього по лісгоспу 26316


            Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та використання лісових ресурсів.

       Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 69.91 тис.м3 ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 25.07.2012 р. № 364

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів наступна:

  захисні ліси                          – 1,65 тис.м3

 експлуатаційні ліси              – 68,26 тис.м3

 Наразі після проведеного лісовпорядкування 2020 року розрахункова лісосіка складає 62,5 тис.м3.

Наразі після проведеного лісовпорядкування 2020 року розрахункова лісосіка складає 62,5 тис.м3.  В даний момент розрахункова лісосіка на затвердженні в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України

        Заготівля деревини та її вивезення на 2023 рік планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів, виданих Центрально-західним регіональним офісом в обсязі розрахункової лісосіки.

Запроектований обсяг розрахункової лісосіки

На 2023 рік запланованоЛіквід,тис.м3
РГК
Хвойні40,2
Твердолистяні13,4
М’ягколистяні6,8
Разом60,4
Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням ЛГ30,60
в.т.ч. – рубки догляду7,4
– вибіркові санітарні рубки81,6
– інші види рубок, формування і оздоровлення1,1
План створення лісових культур33,2
Природне поновлення125,9

На території державного лісового фонду  знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду, а саме:

 Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ)

Перелік  природно-заповідного фонду

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділенняПлоща, гаМісцезнаход-женняТип заказника та інших об’єктівКоротка характеристика та режим ведення господарської діяльності
Національні природні парки
„ Північне Поділля ” Указ Президента України від 10 лютого 2010року №156/20102024,0Бродівське  л-во кв. 1-2;52-68 Підкамінське л-во кв. 3-4;8-10; 25-26; 35-40;45; 48; кв.53вид.1-18; кв.54вид.1-10;14-16 Цінні природні та історико-культурні комплекси і об’єкти Північного Поділля.
Заказники загальнодержавного значення
“Лешнівський” Постанова РМ УРСР від 03.08.1978р. №38358,0Лешнівське л-во  кв.42 вид.6-7; кв.49 вид.2-3;5; кв.50 вид.2.БотанічнийВікове соснове  насадження з різноманітним трав’яним покривом. Дозволені вибіркові санітарні рубки.
Заказники місцевого значення
“Підкамінь” Рішення Львівської обласної ради  від 22.12.1998р. №118  60,5Підкамінське  л-во кв.48, вид.1-2;4ЛісовийВисокопродуктивне букове насадження . Дозволені вибіркові санітарні рубки.
Пам’ятки природи місцевого значення
“Триніг” Рішення Львівської обласної ради  від 09.10.1994р. №4965,5Підкамінське  л-во кв.45, вид.12КомплекснаВисокопродуктивне букове насадження в комплексі з унікальною скелею “Триніг” . Дозволені вибіркові санітарні рубки.  
“Конвалія” Рішення Львівської обласної ради  від 27.12.1998р. №1189,5Бродівське л-во кв.17 вид.6БотанічнаМісцезростання конвалії травневої у високопродуктивному сосновому насаджені.  
Заповідні лісові урочища місцевого значення
“Піски” Рішення Львівської обласної ради  від 09.10.1984р. №49546,0Лешнівське л-во  кв.48 вид.13; кв.88 вид.23.БотанічнеЦінне високопродуктивне насадження сосни звичайної. Дозволені вибіркові санітарні рубки.
“Лагодівське” Рішення Львівської обласної ради  від 09.10.1984р. №4956,2Лагодівське л-во кв.73 вид.4.БотанічнеПриродний ландшафт з цінним високопродуктивним насадженням сосни звичайної. Дозволені вибіркові санітарні рубки.
“Синичівське” Рішення Львівської обласної ради  від 09.10.1984р. №49516,0Заболотцівське л-во, кв.69 вид.19;21-23БотанічнеЦінне високопродуктивне соснове насадження Дозволені вибіркові санітарні рубки.
“Заболотцівське” Рішення Львівської обласної ради  від 09.10.1984р. №49546,2Заболотцівське л-во, кв.94 вид.1;10;16БотанічнеЦінне високопродуктивне дуба звичайного. Дозволені вибіркові санітарні рубки.
Разом247,9   

План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин

Охорона біорізноманіття включає систему правових, організаційних,економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного і тваринного світу.

Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – Законом України «Про Червону книгу України».

План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин

№ ппНазва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видівЗаходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видівХто проводить
1Проведення обстеження земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів на 2023,2024 рр. При обстеженні виділяються ключові біотопи і об’єкти.Збереження ключових біотопів і об’єктів. При виявленні виділяється охоронна зонаСпеціалісти лісгоспу, лісничі, зацікавлені сторони
2Виявлення рідкісних і зникаючих видів фауни та їх моніторинг .Охорона.Виявленні виділяється охоронна зонаСпеціалісти лісгоспу, зацікавлені
3Нанесення на карти місця зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі види і біотопиЛісничі, помічники лісництв
4Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тваринАдміністрація лісгоспу
6Публікація матеріалів в ЗМІ та на сайті підприємстваКолективне обговорення матеріалів для публікаціїПрацівники підприємства

Охорона видів рослин і грибів занесених до списку забезпечується шляхом заходів:

–          установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання;

–          врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня;

–          системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за станом популяцій;

–          пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються;

урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної експертизи

          Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій Основні напрямки розвитку – підвищення продуктивності лісових земель посилення санітарно-гігієнічних та оздоровчих функцій лісу, задоволення місцевих потреб в деревині і інших лісових ресурсів. Основним плановим документом підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Поширити у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *