НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ – ПРОАКТИВНИЙ МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ

Одним з основних принципів державної політики в галузі охорони праці є навчання і систематичне підвищення рівня знань працівників.

Дотримання працівниками підприємств норм і правил з охорони праці дозволяє уникнути проблем як роботодавцю, так і безпосередньо самим працівникам. Але, як відомо, раз на рік і палка стріляє. Щоб уникнути настання нещасних випадків на виробництві, законодавець зобов’язав роботодавця за його власний рахунок навчати своїх працівників питанням охорони праці. Дотримуватися законодавчих вимог з питань охорони праці зобов’язані не лише роботодавці, але й наймані працівники. А щоб чогось дотриматися — це щось потрібно вивчити.

Метою навчання і перевірки знань з питань охорони праці є надання знань, умінь, навиків для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємстві, формування відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів безпеки праці на робочих місцях.

Результат навчання і перевірки знань з питань охорони праці: сформованість та удосконалення рівня компетенцій до вирішення завдань професійної діяльності, пов’язаних із забезпеченням життя, здоров’я і працездатності підлеглих під час роботи та наявність основних загальнокультурних та професійних компетенцій з охорони праці.

На підприємствах Львівського ОУЛМГ щорічно у січні – лютому згідно з наказами по підприємствах проводиться навчання з охорони та безпеки праці і перевірка знань. Як цей процес проходить у ДП «Бродівський лісгосп» продемонструємо у нашій статті.

Навчання та інструктажі працівників підприємства з питань охорони праці є складовою частиною Системи управління охороною праці та ризиками, яка функціонує з 2016 року.

Велике значення для підвищення якості та ефективності навчан­ня з питань охорони праці на підприємстві має методичне і науко­во-технічне забезпечення. Сюди належать, в першу чергу, підбір та підготовка кваліфікованих кадрів, що проводять навчання, на­явність сучасної навчальної виробничої бази, а також методичне забезпечення, створене на науковій основі.

Навчання  в ДП «Бродівський лісгосп» організовують керівники підрозділів з залученням працівників служби охорони праці та інших фахівців і супроводжується відеофільмами, діафільмами та іншими видами наочної інформації.Навчально-виробничою базою служить кабінет з охорони праці, який обладнано технічними засобами навчання, наочними на­вчальними матеріалами, підручниками, нормативною документа­цією тощо.

Безпосередня перевірка знань з охорони праці робітників ДП «Бродівський лісгосп» проходить на робочих місцях для того, щоб краще закріпити як теоретичні так і практичні навички, тим самим покращити знання з безпечних методів роботи. Цей метод підвищення ефективності безпеки і навчання з пи­тань охорони праці при бригадній організації праці діє на підприємствівпродовж багатьох років і дає позитивні результати. Він полягає в тому, що за станом безпеки і умовами праці на кожному робочому місці слідкують всі члени бригади та несуть колективну відпо­відальність за порушення методів праці кожним членом бригади. При цьому кожний член бригади зацікавлений у виконанні вимог безпеки на своєму робочому місці й на всій дільниці, де працює бригада протягом всього робочого дня. Це дозволяє досягти того, що всі члени бригади з відповідальністю ставляться до навчання і до виконання вимог інструкцій з охорони праці.

Підсумовуючи вищесказане потрібно відзначити, що підвищення рівня якості навчання та перевірки знань з питань охорони праці – це активний метод профілактики нещасних випадків та зменшення ризику настання нещасних випадків на виробництві.

Служба охорони праці ДП «Бродівський лісгосп»

Поширити у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *