Category Archives: Принцип 9

Принцип 9. Особливі цінності для збереження

Принцип 9.Особливі цінності для збереження

Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінними для збереження(ОЦЗ) — дев’ятий принцип ведення лісового господарства за схемою ForestStewardshipCouncil® (Лісова Опікунська Рада, код ліцензії підприємства  FSC-C005093). Ведення лісового господарства в таких лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних характеристик цих лісів. Виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання, який планується з особливою обережністю, враховуючи всі можливі наслідки.

Працівниками ДП «Бродівський  лісгосп» разом з експертами здійснено оцінку особливо цінних для збереження лісів на території всіх лісництв підприємства шляхом попереднього їх виділення та ідентифікації ділянок при натурному обстеженні. Здійснено опис …